"Actieplan Samen pakken we armoede aan in Zwevegem wordt verder uitgerold".

In het licht van 17 oktober, de Wereld Verzetdag tegen Armoede werd een evaluatie gemaakt van het lopende actieplan.

Marc Claeys (SAMEN !), schepen van armoedebestrijding: “Bij de opmaak van ons actieplan in 2020 was het onze bedoeling om de goed lopende bestaande initiatieven verder te versterken én nieuwe initiatieven te lanceren. Het actieplan is gestoeld op de nauwe samenwerking met partners, die ook in contact komen met onze kwetsbare inwoners.”

Het voorbije Coronajaar heeft ons de kwetsbaarheid van sommige inwoners duidelijk gemaakt. Over de partijen heen werd een budget van 250.000 euro vrijgemaakt voor sociale initiatieven. Zo konden we een financiële tussenkomst voorzien voor onze ocmw-cliënten, maar ook andere inwoners die in een precaire situatie dreigden te geraken kregen, onder bepaalde voorwaarden, een tussenkomst in energie- en huurlasten.

Daarnaast hebben organisaties zoals de Lionsclub Zwevegem en concertvereniging Azymuth een financiële bijdrage geleverd om het project Iedereen Digitaal te ondersteunen. Binnen dit project worden laptops en chromebooks ter beschikking gesteld van kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Hoewel onze sociale contacten werden beperkt, probeerden heel wat organisaties om op een creatieve manier onze mensen te helpen en hun werking verder te zetten.

We denken hierbij aan de Pamperbank, Ons Boetiekske, Food4All, Surplus”+”, …. De inzet van onze vrijwilligers binnen het Zorgnetwerk, dat intussen verder is uitgebouwd en volledig is ingebed binnen de dienst eerstelijnszorg. Het zorgnetwerk en vrijwilligerspunt zijn uitgegroeid tot partners binnen dit actieplan.

Er ontstonden ook nieuwe initiatieven zoals Elkaar Helpen en Maison Bernadette. Twee organisaties die ingezamelde kledij voor volwassenen sorteren en herverdelen.

Weg-Wijs is een nieuw initiatief dat wil bijdragen tot een inclusieve samenleving en actief burgerschap voor kansengroepen in Zwevegem.

De komende jaren willen we verder werken aan de realisatie van dit actieplan. Nieuwe initiatieven zijn zeker welkom en kunnen op een financiële steun rekenen.

We zijn als Lokaal Bestuur tevreden dat dit vooral een gedragen actieplan is, waarbij de uitvoering op de eerste plaats staat. SAMEN pakken we armoede in Zwevegem aan. En dit kunnen we niet zonder onze vrijwilligers, die het kloppend hart vormen van onze acties.

Marc Claeys

Schepen van armoedebestrijding

Marc.claeys@zwevegem.be

0478/553602