"De heraanleg van de Kortrijkstraat in Zwevegem gaat van start. Vooral voor fietsers moet het er veiliger worden".

Tot eind 2017 was de N8 eigendom van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Na de realisatie van de N391, de ring rond Zwevegem, werd het beheer en eigendom van de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat overgedragen aan de gemeente. “Van meet af aan hadden wij plannen om de Kortrijkstraat van een nieuwe toplaag en profiel te voorzien. Van die plannen werd echter al vlug afgestapt. Als we de inrichting van de Kortrijkstraat echt wilden verbeteren, moeten we dit grondig doen. Er werden plannen opgemaakt voor een volledige her aanleg, inclusief riolering, vanaf de rotonde aan de Q8, tot aan de Kerk in Zwevegem”, zegt schepen van openbare werken Marc Desloovere (Samen!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Om praktische en financiële redenen werd dit project opgesplitst in drie delen. Het eerste deel, vanaf de kerk tot en met het kruispunt aan de Bekaertstraat werd voor deze legislatuur voorzien. Delen twee en drie, vanaf de Bekaertstraat tot aan de Hinnestraat, en vanaf de Hinnestraat tot aan de rotonde van de Q8, werden opgenomen in de meerjarenplanning voor uitvoering in 2025 en 2026.  “Bij het opmaken van de plannen, en na camera-inspectie in de riolering, werd vastgesteld dat de riolering in het eerste deel van de Avelgemstraat in slechte staat verkeerde. Vandaar dat we ook dit deel opnemen in de werken die nu starten.”

Er gaat speciale aandacht naar de handelszaken die in de werfzone aanwezig zijn. “Wij hebben op een bijeenkomst een aantal vragen en bemerkingen genoteerd, en gaan proberen hiermee rekening te houden. De vragen hielden voornamelijk verband met de bereikbaarheid van de handelszaken in en rond het centrum en met de timing van de werken”, aldus Desloovere.

In de voorbije maanden werden door de nutsmaatschappijen nieuwe water- elektriciteit en gasleidingen geplaatst. Nu kunnen de effectieve werken starten. “De werken worden uitgevoerd door aannemer Persyn uit Zwevegem, wat voor ons als gemeentebestuur uiteraard een voordeel is. Een lokale aannemer kent immers de noden van de handelaars uit eigen gemeente. De werken werden aanbesteed voor ruim 3.650.000 euro, exclusief BTW.”

Het project omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf het kruispunt met de Bekaertstraat tot aan het kruispunt van de Twee Molenstraat. Deze twee kruispunten worden ook volledig heringericht, waardoor de rotonde met de Bekaertstraat verdwijnt. Beide straten krijgen ook een nieuw wegprofiel, waarbij aandacht wordt besteed aan de fietser, en dit via aanliggende fietspaden en fietssuggestiestroken. Wel verdwijnt in de Kortrijkstraat de fietsstraat en wordt deze vervangen door een ‘zone 30’ met fietssuggestiestroken vanaf het kruispunt met de Bekaertstraat tot aan de kerk. Er worden bomen aangeplant en er zijn groenzones voorzien. De voetpaden worden eveneens vernieuwd en krijgen een volwaardige breedte. Tot slot krijgt het geheel een nieuwe toplaag in asfalt.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd.                                                              

“Men start aan de Kwadepoelstraat. Naast het her profileren van de beek moeten daar de nodige collector en aansluitingswerken uitgevoerd worden, wat enkele weken in beslag zal nemen. Daarna schuiven de werken op richting Kortrijk tot en met het kruispunt aan de Bekaertstraat. Hier verdwijnt de rotonde, en wordt het kruispunt aangepast met vrij liggende fietspaden.”

Tijdens de werken zal de straat, deel per deel worden opgebroken. Eerst verwijdert men de wegenis en daarna graaft men over korte afstand een sleuf voor de nieuwe rioolbuizen. “Zodra de buizen in de grond liggen, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kan men, als bewoner of bezoeker van de handelszaken, voorzichtig over rijden. Zo proberen we de hinder voor de bewoners en handelaars te beperken.”

Als alles volgens plan verloopt zou deze fase afgewerkt zijn, tot en met de onderlaag, tegen het bouwverlof. Na het bouwverlof tot aan het Kerstverlof, komt het deel vanaf de Kwadepoelstraat tot aan de kerk aan bod. Het deel van de Avelgemstraat zal aangepakt worden vanaf begin 2023. De bedoeling is om alles afgewerkt te krijgen tegen ten laatste het verlof van 2023.

De schepen besluit door te stellen dat het gemeentebestuur investeert in een nieuwe doortocht door het centrum in de wetenschap dat dit onze gemeente mooier, duurzamer en veiliger zal maken voor de toekomst.