"Fietszone vanaf 22 februari van kracht: Geen overgangsperiode meer, de politie kan meteen beboeten".

Ze krijgen wat Kortrijkse allures daar in Zwevegem, toch als het over fietsveiligheid gaat. 18 straten in het centrum van de gemeente Zwevegem worden ingericht als fietszone. In een fietszone zijn auto’s welkom maar ze mogen fietsers niet inhalen en er maximum 30 km per uur rijden. Fietsers mogen er in een éénrichtingsstraat de hele breedte van de weg gebruiken, en in een tweerichtingsstraat de breedte van het rij vak.

De aannemer brengt de belijning aan als het weer het toelaat, zegt schepen van Mobiliteit Marc Desloovere (Samen). Als het weer de komende weken een béétje meezit, kunnen we de fietszone openen op 22 februari, net na het krokusverlof.” Die timing is een bewuste keuze. “Het kost iets meer om op dit moment van het jaar belijning aan te brengen, omdat de weg met een specifiek proces klaar geblazen en gedroogd moet worden. We wilden echter perse dat de werken tijdens de winter uitvoeren, zodat we nog begin dit jaar de fietszone in gebruik kunnen nemen.

De komst van de fietszone was al een tijdje aangekondigd. Bij de start van de legislatuur stond de fietszone al in het meerjarenplan, maar het ongeval waarbij de 12-jarige Kato omkwam, bracht het project in een stroomversnelling. “Een fietszone is de beste oplossing om de verkeersveiligheid in het centrum van onze gemeente te verbeteren”, zegt schepen Desloovere. “Door de vele industrie in onze gemeente en vlak erbuiten, passeert er nu eenmaal zwaar verkeer door het centrum. Er zijn ook nog enkele bouwprojecten aan de gang, zoals de realisatie van het Leanderhof, wat voor nog meer zwaar verkeer zorgt dat we niet kunnen weren. Dat er verschillende schoolomgevingen zijn en de straten relatief smal zijn in ons centrum, hebben ons resoluut voor een fietszone doen kiezen.”

“Er is geen overgangsperiode meer, de politie kan meteen beboeten. We hebben méér dan genoeg geïnformeerd op voorhand”

De fietszone is van kracht vanaf 22 februari. Er is geen overgangsperiode meer, de politie kan meteen beboeten. “We hebben méér dan genoeg geïnformeerd op voorhand”, zegt Desloovere. “Er is een extra infoblad verschenen rond het circulatieplan, met info over de fietszone. Er staan nu al overal borden om de fietszone aan te kondigen. We hebben het aangekondigd op sociale media, nadat het in de gemeenteraad aan bod is gekomen. En het zal duidelijk zichtbaar zijn ook in het straatbeeld: aan alle 14 toegangen komt een opvallende afbeelding op de grond. Het kan niet zijn dat weggebruikers niet weten dat ze een fietszone binnen rijden.”

Het volledige parkeer- en circulatieplan vind je op de website: www.zwevegem.be/nieuws/parkeer-circulatieplan-en-fietszoneIn de Sint-Niklaasstraat en de Sint-Amandstraat is er intussen al éénrichtingsverkeer ingevoerd. De fietszone is de tweede realisatie uit het plan. De volgende stappen zijn de knip in de Lindelaan realiseren en het verkeersveiliger maken van Otegem. Momenteel overlegt het gemeentebestuur nog met enkele bewoners die een petitie op poten zetten enkele maanden geleden, om tot een gedragen plan te komen voor Otegem.