"Gewijzigde verkeerssituatie in centrum van Zwevegem".

In het kader van het goedgekeurd parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum Zwevegem werd de verkeerssituatie gewijzigd in de Sint-Niklaasstraat en St-Amandstraat.

 Om een betere verkeerscirculatie te krijgen in de kern van Zwevegem was het noodzakelijk om de Sint-Niklaasstraat en de Sint-Amandstraat te wijzigen naar éénrichtingsverkeer.

Deze gewijzigde verkeerssituatie moet bijdragen tot een veiliger openbaar domein voor de zwakke weggebruiker binnen de toekomstige fietszone in het centrum van Zwevegem.

De Sint-Niklaasstraat is voortaan volledig éénrichtingsverkeer vanaf de Otegemstraat in de richting van de Deerlijkstraat.

In de Sint-Amandstraat is éénrichtingsverkeer van kracht vanaf de Bekaertstraat in de richting van Sint-Niklaasstraat.