"Ook Zwevegem ondersteunt het welbevinden van haar jongeren".

Binnen het actieplan Warme Gemeente wil Zwevegem inzetten op het mentaal welbevinden van haar jongeren.

“Mentale problemen zijn vaak nog een taboe, ook bij jongeren. Iedereen heeft het soms wel eens moeilijk. Of kent iemand die het moeilijk heeft. Zeker met de huidige coronaperikelen. En soms wordt het je toch echt té veel. Daarom willen we de Zwevegemse jongeren op weg zetten naar een gesprek met vrienden of hulpverleners en tevens het aanbod binnen Zwevegem kenbaar maken. ” aldus Eliane Spincemaille (CD&V), Schepen van Samenleving. 

De gezondheidspreventiewerking van Logo Leieland lanceerde de website kzitermee.be waar je als jongere terecht kan met al je vragen rond je goed in je vel voelen of wegwijs in de hulpverlening. Op de website kzitermee.be kan je ook de plaatselijke ondersteuning vinden in Zwevegem, in het Huis van het Kind bij Griet, bij Maud onze buurtwerker en bij de jeugddienst.

Een handig ‘kzitermee-kaartje’ in bankkaartformaat licht de jongeren in over het bestaan van deze website.  Het kaartje begint met een positieve slogan “Gie zie bère!” en op de achtergrond is Warme William te zien. Een Warme William is ‘iemand’ die luistert wanneer je met iets zit. Iedereen kan een Warme William zijn door gewoon even écht te luisteren naar de andere. Een vriend(in), een ouders, een leerkracht, een leider uit je jeugdbewering… En dan is het fijn dat je iemand hebt die je kan vertrouwen.

“Het Warme Williamproject is al goed ingeburgerd bij de Zwevegemse gemeentescholen. In hun schoolbeleid en werking zetten deze Warme Scholen in op het welbevinden van hun leerlingen en leerkrachten. Intussen is bij elk van deze lagere scholen ook een Warme William aanwezig” volgens Isabelle Degezelle (CD&V), Schepen van Jeugd en Onderwijs.

“Psychisch welzijn van onze inwoners is iets wat ons als bestuur nauw aan het hart ligt. Hulpverlening en informatie op een laagdrempelige manier bij de mensen brengen is één van onze opdrachten. We moeten alle mogelijke communicatiekanalen gebruiken om ook onze jongeren te bereiken. De website van kzitermee is heel zeker een stap in de goede richting” aldus Marc Claeys (SAMEN !), Schepen van sociale zaken.

We mikken nu met deze kzitermee-kaartjes vooral op jongeren tussen 12 en 18 jaar, zowel jongeren aangesloten bij jeugdbewegingen als de niet georganiseerde jeugd. De primeur is weggelegd voor de leerlingen van het Zwevegemse Rhizo college. Tijdens de week van tweeëntwintig februari werkten leerlingen en leerkrachten aan het project “Week van de Veerkracht”, een ideaal moment dus om de kaartjes en de boodschap te verspreiden.  De bank met de blauwe mascotte Warme William staat dan ook tijdelijk op de speelplaats van het Rhizo college.

Het “kzitermee-kaartje” kwam tot stand door een samenwerking van de dienst Samenleving, de Jeugddienst, de buurtwerking, Huis van het Kind en Logo Leieland. Ook een aantal jongeren werken mee aan tekst en lay-out van het kaartje. Wil je te weten komen wat Huis van het Kind te bieden heeft voor jongeren, neem dan snel een kijkje op YouTube bij ‘Huis van het Kind Zwevegem voor jongeren’.